East Coweta Wrestling Hall of Fame

Individual State Placers

1994-AAAA-Antonio Strobridge - 4th@220lbs

1995-AAAA-Marcus Reeves - 3rd@145lbs

1999-AAAA-TJ Carver - 6th@285lbs

2001-AAAAA-Dane Helmly - 6th@135lbs

2001-AAAAA-Hawk Cochran - 3rd@152lbs

2002-AAAAA-Dane Helmly - 2nd@145 lbs

2006-AAAAA-Derek Roetman - 6th@119lbs

2007-AAAAA-Christian Flavin - 3rd@189lbs

2015-AAAAAA-Dustin Nelson - 6th@113lbs

2016-AAAAAA-Dustin Nelson-5th@113lbs

2017-AAAAAAA-Danny Nelson - 6th@120lbs

2018-AAAAAAA-Ary Adams - 6th@152lbs

Individual State Champions

2002 - AAAAA

Hawk Cochran - 160 lb Champion

2006 - AAAAA

Tim Johnson - 189 lb Champion

2009 - AAAAA

Christian Flavin - 215 lb Champion

Coweta County - Team Championships

2015

2016

Traditional Area - Team Championships

2016-Region 3-AAAAAA

2017-Region 2-AAAAAAA

Area Duals - Team Championships

2016-Region 3-AAAAAA

2017-Region 2-AAAAAAA